X
 • اولین و تنها مرکز اقامتی درمانی محرک ها در ایران

برچسب ها

مقاله های تخصصی

چرا مردم مواد مخدر مصرف می‌کنند؟

چرا مردم مواد مخدر مصرف می‌کنند؟

بیشتر مردم می‌گویند دلیل مصرف مواد مخدر یا الکل، به‌قول معروف «حال کردن» است. اما داستان به این سادگی نیست. خوردن، خوابیدن، بازی و ورزش، کار، جنگ و عشق، حال ما را خوب می‌کند، پس مواد مخدر چرا؟

هرودت، پدرتاریخ، دو هزار سال پیش مصرف الکل را در گزارش‌های خود ثبت کرده است. این تاریخ‌دان در نوشته‌های خود، مشروب خواران را به دو گروه تقسیم می‌کند؛ یک دسته که اختیار و کنترل مقدار مصرف خود را داشته‌اند و دسته دیگری که همیشه کارشان به مستی و بی‌خودی می‌انجامیده است.

درطول تاریخ بوده‌اند کسانی‌که به‌صورت متعادل مواد مخدر مصرف کرده و هیچ‌گونه مشکلی هم در این رابطه پیدا نکرده‌اند.

درست است که مردم به‌خاطر این‌که احساس خوبی داشته‌ باشند مواد مخدر مصرف می‌کنند، حال چه تفننی و متعادل و چه به‌صورت عادت و اعتیاد؛ اما برای هردو دسته، مصرف مواد مخدر (چه به صورت غیر قانونی و چه به صورت داروهای مجاز)جاذبه و مفهوم زودگذر به‌خصوصی دارد:

۱ – مواد مخدر درد روابط ناسالم و آزاردهنده ما با دیگران را تخفیف می‌دهد.

۲ – درد انجام تعهداتی را که باب میل ما نیست تخفیف می‌دهد.

۳ – اعصاب را آرام می کند و موقعیت‌های مغشوش را قابل تحمل می‌نماید.

۴ – خستگی را برطرف می‌کند.

۵ – فرد را نسبت به احساسات سرکوب شده و خشم، بی‌تفاوت می‌کند.

۶ – فرد را از قید و بند «آدم‌ بزرگ» رها کرده و اجازه می‌دهد که مانند کودکان رفتاری غیرمسئول داشته باشد.

۷ – برای کسی‌که در الگوهای مثبت، هویتی برای خود پیدا نکرده است، وسیله ابراز هویت می‌گردد.

۸ – ارتباط با دیگران و بیان احساسات و مکنونات را آسان‌تر می‌کند.

۹ – احساس خود‌کم بینی را از بین می‌برد.

۱۰ – افراد کم‌رو و خجالتی را از قید این حالت رنج‌آور خلاص می‌کند.

۱۱ – احساس گناه وخجالت را تخفیف می‌دهد.

۱۲ – احساس فشار کار واشتغال را تخفیف می‌دهد.

۱۳ – احساس فشار دنیای متمدن را برطرف می‌کند.

۱۴ – تشویش، دلهره، اضطراب و ترس را تخفیف می‌دهد.

مردم به یک یا چند دلیل از دلایل بالا به امید این‌که در مورد خود احساس بهتری داشته باشند مواد مخدر / الکل مصرف می‌کنند. از آن‌جاکه بیشتر مردم ظاهراً قادرند مصرف مواد مخدر / الکل را کنترل کنند، این مسئله در کل جامعه به‌صورت رسم یا سنت، پذیرفته شده است. نوع ماده مخدر مورد قبول یک جامعه با جوامع دیگر می‌تواند تفاوت داشته باشد و به ریشه‌های فرهنگی، مذهب ویا اوضاع اقتصادی و جغرافیایی بستگی دارد. معمولاً جامعه، وسیله‌ای را که بتواند فشار زندگی متمدن را تخفیف دهد، به‌صورت کنترل شده تأیید می‌کند.

مردم برای اصول و امنیتی که جامعه برایشان فراهم می‌کند ارزش قائل‌اند و بهای آن را با کنترل امیال و غرایز طبیعی خود می‌پردازند. اما بعضی از اوقات تغایر ‎غریزه‌هاو اصول، تولید فشار می‌کند. برای بسیاری از مردم مواد مخدر حالت سوپاپ دیگ بخار را دارد و آن‌ها با در دست داشتن دگمه کنترل سوپاپ، می‌توانند در موقع لزوم، از آن استفاده کنند.

کشمکش بین غرایز و اصول

در زمان کشمکش بین غرایز و اصول، ما به‌خاطر امنیت و رضایت درازمدت، امیال و غرایز خود را کنترل می‌کنیم. تسلیم غریزه شهوت نمی‌شویم، زیرا که رسم ازدواج آن را قدغن کرده است. درطول دوران بعد از بلوغ، نوجوانی و جوانی باید این غریزه را کنترل کنیم تا از لحاظ اجتماعی و اقتصادی واجد شرایط ازدواج شویم.

در دنیای متمدن، زخم زدن به شخصی که سد راه ما شده است جایز نیست، بنابراین با معذرت خواهی از کنار کسی‌که پایمان را لگد کرده است، می‌گذریم. در وقت گرسنگی غذای مورد نیاز خود را نمی‌دزدیم،‌ زیراکه اجتماع وسیله دیگری برای داد و ستد پیدا کرده است.

زندگی متمدن یک زندگی منضبط است و ما به‌خاطر رفاه و تمدن، برروی غرایز حیوانی خود پا می‌گذاریم. دراین جا کشمکشی بین اصول اجتماعی و امیال ما ایجاد میشود. این کشمکش، اگر عاقلانه آن را نگاه کنیم، کاملاً طبیعی و مانند یک معامله است. در معامله جنس را می‌بینیم، بررسی می‌کنیم و سپس بهای آن را می‌پردازیم.

در زندگی هم به‌همین ترتیب آن‌چه را که اجتماع از ما انتظاردارد بررسی می‌کنیم و باآن‌چه که در صورت رعایت اصول اجتماعی عایدمان می‌شود می‌سنجیم. پس از متقاعد شدن از این‌که معامله به‌سود ماست، بهای آن را که احترام به اصول اجتماعی است می‌پردازیم.

بعضی از مردم این بها را بارغبت می‌پردازند. آنان با آن‌چه که اجتماع ازانسان می‌خواهد مشکلی ندارند و نیازی به داروهای مخدر و آرام بخش پیدا نمی‌کنند. امابعضی دیگردراین مورد کمی مشکل دارند و برای تخفیف فشار وارده، از مواد مخدر و آرام‌بخش استفاده می‌کنند.

این‌ها افرادی هستند که می‌تواننـد به‌صورت تفننـی مواد مخدر مصرف
کنند وقدرت کنترل آنان اجازه نشئگی بیش از حد اعتدال، مستی و لایعقلی، مصرف افراطی و نهایتاً اعتیاد را نمی‌دهد. این عده در بسیاری از اوقات دعوت به مصرف موادمخدر / الکل را رد می‌کنندوشاید یک چای خوب یا یک سیخ کباب خوب را بر آن ترجیح دهند. مواد مخدر، این گروه را مسحور نمی‌کند و آنان به آن نیاز ندارند و فقط در صورت لزوم از آن استفاده می‌کنند.

گروه دیگری وجود دارند که از قضا بیشتر مصرف کنند‌گان مواد مخدر را در بر می‌گیرند. این دسته با مواد مخدر مشکل دارند، هرچند که ممکن است معتاد نباشند، هنوز نه، اما اگر ادامه دهند معتاد خواهند شد. آنان کسانی هستند که در مهمانی‌ها کمی بیشتر از بقیه می‌نوشند یا می‌کشند. می‌شود احساس کرد که رابطه به‌خصوصی با بساط تریاک یا سوروساط مشروب خواری دارند که دیگران ندارند، حتی صحبت آن باعث می‌شود که گل از گلشان شکفته شود.

از لابلای آن‌چه که می‌گویند و نمی‌گویند، می‌توان حدس زد که گویا می‌خواهند چیزی را مخفی کنند؛ اما این قضیه باعث نمی‌شودکه خودشان را خراب کنند، در واقع این‌ها نقل‌های محفل وشخصیت‌های جذاب گردهمایی‌ها هستند؛ نکته‌سنج، دقیق، حساس، مهربان، مردم‌دار و خوش مشربند، خانواده، دوستان و همکاران از آنان راضی‌اند و به ایشان افتخار می‌کنند.
بسیاری از کسانی‌که برایشان پرداختن بهای زندگی متمدن مشکل است از همین دسته‌اند. آنان نمی‌توانند زندگی را آن‌طور که هست قبول کنند. مشکلات و مسائل سریعاً باعث به‌هم ریختگی این دسته شده و نوسان احساسات و عواطفشان بسیار شدید است.

پس از اولین تجربه‌ مصرف مواد مخدر، کشف می‌کنند که مستی یا نشئگی می‌تواند اعصاب متشنج را آرام کند و پذیرش مشکلات و مسائل را آسان‌تر نماید. آنان به نشئگی یا مستی کشش خاصی دارند . مسحور و مجذوب آن می‌شوند ودر راه آن هستند که برای تحمل زندگی بدان نیاز پیدا کنند. این‌ها افرادی هستند که مستعد اعتیادند، اما حتی با هوش‌ترین آنان هم در مراحل اولیه نمی‌تواند حدس بزند که چه عاقبتی در انتظارش است.

منبع: کتاب عطش برای آزادی نوشته فروهر تشویقی

Related

کرافت : رویکرد تقویت اجتماع و آموزش خانواده

کرافت : رویکرد تقویت اجتماع و آموزش خانواده

استفاده از مشارکت خانواده، تمرکز بر آموزش و تغییر رفتار اعضای خانواده

Read More >
 دود دست سوم سیگار هم خطر دارد

دود دست سوم سیگار هم خطر دارد

تاکنون در مورد تاثیرات منفی دود سیگار روی اطرافیان فرد ...

Read More >
علائم مصرف شیشه

علائم مصرف شیشه

یکی از علائم مصرف شیشه بی خوابی می باشد. بار ها دیده شده ...

Read More >

مقاله های تخصصی

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد

اصول اولیه ارتباط با بیمار معتاد نکاتی مهم و ساده که بهتر است هنگام گفتگو با بیمار معتاد آنها را به خاطر داشته باشیم:

چرا مردم مواد مخدر مصرف می‌کنند؟

بیشتر مردم می‌گویند دلیل مصرف مواد مخدر یا الکل، به‌قول معروف «حال کردن» است. اما داستان به این سادگی نیست. خوردن، خوابیدن، بازی و ورزش، کار، جنگ و عشق، حال ما را خوب می‌کند، پس مواد مخدر چرا؟

ترس از تنهایی چیست و آیا از تنهایی وحشت دارید؟

ترس از تنهایی یا وحشت تنها ماندن چیست؟ تنها بودن، حتی در یک مکان معمولاً آرامش‌بخش مانند خانه، می‌تواند منجر ب...

اعتیاد جنسی چیست؟

اعتیاد جنسی شامل افرادی می‌شود که از ارتباط جنسی یا پورنوگرافی برای برآورده کردن نیازهای غیر جنسی بهره می‌برند که به آنها معتادان جنسی گفته می‌شود.

مفهوم اعتیاد و سیر شکل‌گیری اعتیاد

اعتیاد از لحاظ لغوی به‌معنای استفاده مکرر از یک شیء و یا انجام متعدد و متداوم یک فعل خاص می‌باشد

کرافت : رویکرد تقویت اجتماع و آموزش خانواده

استفاده از مشارکت خانواده، تمرکز بر آموزش و تغییر رفتار اعضای خانواده

اختلالات روانی همزمان با سوء مصرف مواد

هنگامی که فردی هم مشکل سوء مصرف مواد و هم یک مشکل سلامت روان مانند افسردگی، اختلال دوقطبی یا اضطراب دارد، به آن اختلال همزمان یا تشخیص دوگانه گفته می شود.

تست شیشه چندین مصرف‌کننده کوکایین مثبت شده است

یک پزشک درمانگر اعتیاد خبر داد: اخیرا بر روی حدود ۶ الی ۷ مریض مصرف کننده کوکائین آزمایش‌هایی انجام دادیم و تست...

علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد

اعتیاد یک بیماری زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی است. عوامل متعددی در اتیولوژی سوء مصرف و اعتیاد مؤثر هستند که درتعامل با یکدیگر منجر به شروع مصرف و سپس اعتیاد می‌شوند.

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن

سبب­ شناسی گرایش به اعتیاد و نگرش مثبت به آن علل و عوامل مختلفی در ابعاد درون­‌فردی، بین­‌فردی و محیطی در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن تاثیر دارد

تماس با ما

همین حالا با ما تماس بگیرید. اطلاعات شما نزد ما محرمانه باقی می ماند.

شرایط پذیرش

 1. تمایل بیمار برای اقامت و بهبودی
 2. حداقل سن 18 و حداکثر 55
 3. دارا بودن سلامت نسبی جسمی و روانی با تایید روانشناس بالینی و پزشک مرکز
 4. دارا بودن شرایط پذیرش پس از مصاحبه و تایید سرپرست تیم درمان
 5. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر
 6. همراه داشتن یک نفر از افراد درجه یک خانواده با کارت شناسایی معتبر به عنوان بیمار
 7. پرداخت هزینه کامل درمان یک دوره ۳۰ روزه هنگام تشکیل پرونده و پیش از آغاز هر دوره در صورت تمدید دوره
 8. حضور خانواده بیمار در جلسات آموزشی هفتگی که توسط مشاور خانواده مرکز برگزار می شود
 9. بیمار پس از اتمام هر دوره ۳۰ روزه و پیش از تمدید دوره بعدی با درخواست کتبی و هماهنگی خانواده و تایید سرپرست تیم درمان می تواند به مدت 24 الی 48 ساعت به همراه خانواده از مرخصی استفاده کند و مجددا ادامه درمان دهد.

تذکر: در این مرکز صرفا درمان غیر دارویی انجام می شود

 • ساعات کار: همه روزه ۲۴ ساعت شبانه روزی
 • تلفن: 09104325010 | 09104325030
 • نشانی: تهران - بزرگراه شهید خرازی - خروجی شهید اردستانی - کیلومتر 4 جاده روستای وردیج
 • ایمیل: info@verdij.com
 • نشانی دفتر مرکزی:فلکه دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه جنوبی، کوچه چراغعلی، پلاک 17

فرم تماس آنلاین

دی ان ان